Laagwater, smalle rivieren. 01-11-2015.


Laag water: smalle rivieren, open sluizen 01 november 2015.                                                                                                                Bron: Sander Wels, nautisch adviseur en frelance correspondent van Schuttevaaer.


De scheepvaart op de Waal en IJssel ondervindt hinder van de lage waterstanden, meldt Rijkswaterstaat. Door lage waterstanden is de diepgang op de rivieren verminderd. Schepen kunnen hierdoor minder lading vervoeren.
Rijkswaterstaat adviseert schippers om de scheepvaartberichtgeving goed in de gaten te houden. De waterstanden blijven langzaam zakken. Vrijdag 30 oktober was de stand in Lobith NAP + 7,21 m en dat is 32 cm hoger dan de laagste stand ooit van november 2011 en 9,46 m lager dan de hoogste stand in Lobith op 1 februari 1995: 16,67 m. De minst gepeilde diepte die Rijkswaterstaat als advies bekendmaakt was op 30 oktober IJsselkop -Twentekanalen 1,70 m en Twentekanalen – Zwolle 1,95 m.

Stuwen gesloten

Om water vast te houden zijn de stuwen op de Neder-Rijn gesloten. Bij Sluis Eefde is de voorsluis in gebruik. Vanwege de lage waterstanden op de IJssel is het hoogteverschil met de waterstand van de Twentekanalen groot. Een extra stap in het schutproces via de voorsluis neemt dit verschil weg.

Elders in het land leveren de lage waterstanden juist voordelen op voor de scheepvaart. Zo staan de Prins Bernhardsluizen in Tiel al sinds 18 juli open vanwege het lage water. De waterstand op de rivier de Waal staat vanwege het laagwater gelijk aan het peil van het Amsterdam-Rijnkanaal. Dit betekent dat de scheepvaart ongehinderd door kan varen en niet geschut hoeft te worden.

Gevolgen natuur

Ondanks de lage afvoer is er voldoende water om aan de watervraag van industrie, natuur, landbouw en drinkwaterwinning te voldoen. De vraag naar water – voor natuur en landbouw – is in deze tijd van het jaar namelijk een stuk lager dan in de lente en zomer omdat het einde groeiseizoen is. Door Rijkswaterstaat en de waterschappen wordt zo nodig extra doorgespoeld met zoet water om verzilting tegen te gaan. Laagwater in de rivieren kan ervoor zorgen dat zout zeewater verder het land kan indringen. Op enkele locaties (o.a. langs de Nieuwe Waterweg en het Noordzeekanaal) is sprake van een toename van de zoutconcentratie.

Laagwater

Het fenomeen ‘laagwater’ komt jaarlijks voor en is in die zin niet bijzonder. Wat wèl bijzonder is, is dat de huidige laagwaterperiode inmiddels ruim 100 aaneengesloten dagen duurt. En dat deze naar verwachting de komende weken nog aanhoudt. Dat is voor het eerst sinds het extreem droge jaar 1976, bijna 40 jaar geleden.nieuws_23655_15599_item_original
nieuws_23655_15600_item_original
nieuws_23655_15598_item_original
nieuws_23655_15595_item_original
nieuws_23655_15593_item_original
nieuws_23655_15591_item_original