Foto's van Jos Banning

db. Mosel van W. de Beijer uit Arnhem.

 "Voorspanboot" Bachus aan de Loreley.

Feyenoord kade Rotterdam mer verschillende NRV boten.

De eerste duw proefvaart op de Rijn boven de Homberger brug?

Schokker tot 1954 aan 'de Bol' Doornenburg. Dame op de voorgrond, onbekent. 

Werkschip: L'Lavenier, ex m.slb. La Maye van de CNFR, ex Damco 19. Gesloopt in Maasbracht. 

msb. Pilot, werd veel ingezet als voorspanboot om te helpen schepen door       'Das Bingerloch' te trekken.

Slb. Odin van de NRV 1970, verscheept naar Singapore.

 ex mps. Serena, ex mslb. Unterwalden, mps. Regina Rheni 1976, in 2020 voer hij nog onde deze naam.

De duwboot EWT 107 opvarig tegenover ons vroegere veerhuis op de Waaldijk in Doornenburg. Op de punt van de krib, heel klijn, zit Els L. Milder van de latere veerbaas bij de opstand. 

Oude peilschaal aan de Holenoever in Doornenburg.

Veerpontje 'Halve Maan' tussen Doornenburg en Millingen aan de Rijn. 

Voormalig 'Orderstaion'in Gotterwickershamm. Nu 2021, in gebruik als 'trinkhalle'. 

Proefvaart met de Triton

Raderboot Rhenania

db. Dolfijn boven Lent.

Nassauhaven Rotterdam met particuliere sleepboten.

De losse duwboot Veerhaven III in 1976.

msb. Rotte ex Hugin van de NRV 1979 gesloopt H I Ambacht.

Raderboot Raab Karcher XIV aan de Loreley.

Hoogwater in Rurhort. d.slb.Gertgers I en db. KN I, (Karl Noel) ex Nijlpaart van Haeger en & Schmit. 2 x 600 PK Deutz.

  msb. Unterwalde uit Basel, 4000 PK, 

db. Veerhaven VII opvarig aan de Bol te Doornenburg.

Links 'de Bol'. In het midden op deze foto is een stenen trap te zien. Langs deze trap was een blauwe waterpeilschaal door de Waterstaat gemonteerd. Hier moest vroeger mijn vader Frans Banning elke dag de waterstand aflezen en  doorgeven. Later is in ons veerhuis een z. g. zelfregistrerende voorziening angebracht waarop de waterstand af te lezen was.


'de Bol in Doornenburg. Dit was een vroegere laad en loswal en aan de krib ook de aanlegplaats van het veer van Frans Banning tot 1954. Daarna tot 1962, was het veer van Arnold ( Nol ) Milder.


Hier is een rest van  de oude waterpeilschaal aan de Waal te zien. Tot 1954 moest mijn vader Frans Banning hier iedere dag de waterstand aflezen en weer doorgeven. Ondertussen was in het cafe op de Waaldijk ook een zelfregistrerende peilschaal  geinstalleerd. Hier was ook de  ligplaats van het veer naar Millingen. Jos Banning.

db. 'KN I' (Karl Noell) ex 'Nijlpaard'.

Slb. MAJO V, ex Happiness van Nol Wegh, is 40 jaar in de familie Wegh geweest, ligt nu te koop in Dordrecht.


db. 'Stoos' van de 'Gele Schwies'.

slb. Odin in 1975 verkocht naar Singapore.

De Triton in 1993 omgebouwd naar passagiersschip.