Jo Leenders

Tijdens het 300 jarig bestaan van het Pannerdenskanaal in 2007, is het plan geboren door Aalmoezenier Bernard van Welzenes, Doornenburger Jo leenders en Jan Visser van Rijkswaterstaat, om een schippersvereniging op te richten in Doornenburg. Na veel voorafgaand werk van een initiatief groep, alfabetisch, Henk Brom, Jo Leenders, Peter van Megen, Jaap Stienstra en Bernard van Welzenes, werd in 2008 de schippersvereniging officieel een feit.                              Schippersvereniging ,,Sterreschans", opgericht 05-11-2008.

 

Doel van de vereniging is het behoud van de cultuurhistorische waarden de scheepvaart aangaande alsmede het promoten van beroepen in de binnenvaart binnen de gemeente Lingewaard en de omliggendee regio's. De vereniging heeft daarnaast een sociaal doel, zo zullen er ook uitstapjes georganiseerd worden ten behoeven van de leden.

Vanuit de de eerste ledenvergadering werd op 22-12-2008 het volgende bestuur gekozen:

Voorzitter Jo Leenders.

Secretaris Peter van Megen.

Penningmeester Henk Brom.

Erelid: Aalmoezenier Bernhard van Welzenes.

Erelid: RWS man Jan Visser.

Op 14-08-2010 overleed voorzitter Jo Leenders.

Jo Leenders zijn functie overgenomen door Henk van Loenen.

Op 14-08-2010 toegetreden bestuurslid Trees de Beijer-Dekkers, bestuurslid tot augustus 2019.

Op 17-06-2012 overleed penningmeester Henk Brom en werd opgevolgd door zijn zoon Fred Brom.

Op 29-01-2013 overleed Fred Brom.

Zijn functie werd overgenomen door secretaris Peter van Megen met als dubbel functie secretaris / penninmester.

19-12-2019 treed Henk van Loenen af als voorzitter, blijft in het bestuur.

19-12-2019 gekozen in de ALV Jaap Stienstra als voorzitter.


Jo was "wereldberoemd"  in Doornenburg en omstreken.

Hij was van grote betekenis voor het verenigingsleven in het algemeen en nauw betrokken bij de oprichting van Schippersvereniging Sterreschans.

Tot zijn overlijden in 2010 op 69-jarige leeftijd was hij de eerste voorzitter van de vereniging.

Jo Leenders

Jo Leenders Vrijwilliger van het jaar 2009, gehuldigd door wethoudrer Bud JoostenSchipperstentoonstelling, georganiseerd door Jo Leenders in de Schutterstent te Doornenburg. 30 juni 2007.

Hieronder de foto's. Foto aanklikken voor de ware grote.


Schipperstentoonstelling 300 jaar Pannerdens kanaal in de Schutterstent te Doornenburg. 02 tot 09 september 2007. Georganiseerd door Jo Leenders.

Hieronder de foto's. Foto aanklikken voor de ware grote.

Schipperstentoonstelling 300 jaar Pannerdens kanaal in de Schutterstent te Doornenburg. Laatste dag 09 september 2007. Georganiseerd door Jo Leenders.

Hieronder de foto's. Foto aanklikken voor de ware grote.© 2016 Schippersvereniging Sterreschans - Doornenburg     Alle rechten voorbehouden