Over ons
Google Maps

LAT N 51°53.393'

LON E 06°01.391'

Vlag Doornenburg

Het Gelderse dorp Doornenburg (gemeente Lingewaard) met

2.728 inwoners (per 01-01-2016) ligt bij de splitsing van Waal

en Rijn aan het Pannerdensch Kanaal.Door deze locatie is het niet verwonderlijk dat er een flinke band met de rivier bestaat.

Van oudsher waren mensen in de riviervisserij werkzaam en dit is in de loop der jaren

veranderd in het werken in de binnenvaart.

Na de ”open air” schippersmis in 2007 tijdens de viering van het 300-jarig bestaan van het

Pannerdensch Kanaal is het idee ontstaan om een schippersvereniging op te richten.

Samen met Jo Leenders hebben enkele (oud)-schippers uit Doornenburg en omstreken dit

plan vormgegeven en op 5 november 2008 is Schippersvereniging Sterreschans opgericht.

Het doel van de vereniging is om de nu nog bestaande materialen, foto’s, documentatie e.d.

te behouden voor het nageslacht.Ook wil Sterreschans de jeugd laten kennismaken met het mooie beroep van schipper en zo eveneens de huidige binnenvaart promoten.

Bovenal is Sterreschans een gezelligheidsvereniging van en voor schippers, oud-schippers en allen die belangstelling hebben voor de binnenvaart.

Regelmatig worden er voor leden en belangstellenden bijeenkomsten en excursies georganiseerd.

De jaarlijkse “open air” schippersmis op de 1e zondag van juli is inmiddels een mooie traditie.


Uitnodiging

© 2016 Schippersvereniging Sterreschans - Doornenburg     Alle rechten voorbehouden