Links • www.debinnenvaart.nl Vereniging De Binnenvaart. De Roeiboot agenda.

  Het binnenvaartmuseum aan boord van de René Siegfried en in de Lashbak is elke zaterdag en donderdag van 10.00 tot 16.00 uur

  geopend. Gratis toegang!

  Locatie: Maasstraat 13, 3313 CR Dordrecht.

  Postbus 24066 - 3007 DB Rotterdam / e-mail info@debinnenvaart.nl

  Mededelingenrubriek van ver­eniging "De Binnenvaar


   

   
     
      Agenda 2021.


   


Canon van de Binnenscheepvaart. Bron: Leo Schuitemaker.

https://www.entoen.nu/nl/page/67445/canon-van-de-vereniging-de-binnenvaart

© 2016 Schippersvereniging Sterreschans - Doornenburg     Alle rechten voorbehouden