Vaarwegen vol verborgen gevaren


Vaarwegen vol verborgen gevaren, november 2017

Bron: Sander Wels, nautisch adviseur en freelance correspondent van Schuttevaer.

Veel vaarwegen en kunstwerken zijn van oorsprong niet berekend op de scheepsmaten die er nu gebruik van maken.     De vraag is of de aanvaarbeveiliging in veel sluizen de huidige krachten van een aanvaring nog wel aankan. Niet alleen vanwege de toegenomen scheepsmassa, mogelijk ook vanwege de ouderdom van deze constructies.

  • Schaalvergroting is onomkeerbaar en heeft grote consequenties.
  • ‘Kennis schippers beter benutten’.


Soms zien de beveiligingen er indrukwekkend uit, maar zit de constructie van die palen al tientallen jaren in beton gegoten. Roestvorming van zo’n constructie kan dan op de loer liggen.


Het zijn verborgen gevaren. Onder normale omstandigheden worden ze nooit op de proef gesteld. Het moet raar lopen voordat er een probleem ontstaat. Maar wie had gedacht dat sluisdeuren naar beneden kunnen vallen? In januari 2012 gebeurde het toch. In Eefde viel de 90 ton zware beneden-sluisdeur. En wie hield er rekening mee dat een geladen tanker door een stuw zou varen en een paar meter naar beneden zou vallen? Niemand. En toch gebeurde dat dit jaar in Grave.


Dergelijke ernstige incidenten tasten het zelfvertrouwen aan van de beheerders. De omschrijvingen van de risicoanalyses van nieuwbouw en aanpassingen van objecten en vaarwegen worden nu uitgebreider omschreven. Wat kan er nog meer gebeuren?

Extra onderhoudskosten.

Zeker is dat het achterblijven van investeringen in vaarwegverruiming extra onderhoudskosten met zich meebrengt. Zo tast de toelating van steeds grotere schepen op relatief kleine vaarwegen de oevers en bodemgesteldheid aan. Die zijn eenvoudigweg niet berekend op dergelijke volumes en motorvermogens.


Dat geldt ook voor de pijlers in de vaarwegen. Bestaande pijlers worden nu extra beveiligd door aanpassingen aan de geleidewerken die de krachten van schepen en samenstellen die er worden toegelaten moeten kunnen weerstaan.

Samenwerken.

Koninklijke BLN-Schuttevaer nodigt schippers momenteel uit mee te praten over de vraag of de balgstuw in Ramspol als stormvloedkering voldoende is beveiligd tegen aanvaringen. Wat mij betreft zouden beheerders schippers – en niet alleen hun belangenbehartigers – veel meer moeten betrekken bij de ontwikkeling van objecten en vaarwegen. Daar zit immers de praktische nautische professionele kennis. Beheerders en gebruikers hebben elkaar nodig en moeten samen streven naar een optimale situatie.


Vervoer over water is de milieuvriendelijkste manier van vervoer en dé manier om het wegennet te ontlasten. Dan moet de binnenvaart ook de ruimte krijgen om te groeien. Schaalvergroting is daarbij een onomkeerbaar proces dat gefaciliteerd moet worden.


Sterreschans Sander Vaarwegen vol verborgen ......26-11-2019