Oorlogsverhaal 1

Oorlogs verhaal uit de tweede wereld oorlog, uit de boekwerken De Weert van Jos Menting en Herinneringen van een oorlogskind van Henk de Beijer. Met schriftelijke toestemming geplaatst, namen van deze personen zijn bij de schippersvereniging bekend. 

Speciaal voor Leo de Beijer van de Gendtia, omdat hij de IJssel heel veel heeft bevaren, het lied:                      Aan de oever van de IJssel staat een veerhuis.