Agenda

Agenda 2021.

                                                          

17-06 Nu de Corona maatregelen versoepeld zijn, gaan we weer activiteiten organiseren.04-05 We mogen weer met 30 personen met in achtneming van de, op dat moment tellende Coronamaatregelen,       

           een verenigingsavond organiseren van 19.30 tot 22.00 uur.


30-07 Verenigingsavond OC Doornenburg van 19.30 tot 22.00 uur. Veerpont 'WILLEM' is 9 juli 2021 aangevaren     

           en voorlopig uit de vaart, we later hiervan een filmpje zien. Ook onze ciniast komt met nog meer averij

           filmpjes vanuit de binnenvaart. Hierna vertoont hij nog een heel oude binnenvaart opnamen van averijen,  

           Iedereen is hartelijk welkom en wordt ontvangen met een 'schippersbakkie'.24-09 Verenigingsavond OC Doornenburg van 19.30 tot 22.00 uur.


29-10 Verenigingsavond OC Doornenburg van 19.30 tot 22.00 uur. Gastspreker dhr. Sander Wels.

            Het bestuur heeft contact gehad met dhr. Sander Wels en voorlopig een nieuwe datum vastgesteld, hopelijk kunnen                we dan op een 'normale' manier deze lezing organiseren. 

            Hij komt nu op 29 oktober 2021, in onze thuishaven OC Doornenburg.                                            

            Na 40 jaar in verschillende functies bij de RWS te hebben gewerkt, geeft Sander voorlichting over wat er allemaal                  gebeurd op het water.

            Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst met foto's, krijgt u inzicht in de binnenscheepvaart, waterhuishouding en wat er              komt kijken bij de afhandeling van incidenten.

            Ook krijgt u (een beetje) inzicht in de regels op het water en wat er 365 dagen per jaar gebeurt t.a.v. begeleiding                    van de scheepvaart.

            Ook "Varen doe je samen" is een belangrijk onderwerp, omdat naast de professionele schippers ook veel recreanten              gebruik maken van de openbare wateren.

            Al met al, een bijzondere bijeenkomst waarvoor schippersvereniging 'Sterreschans' u van harte uitnodigd.

            Zaal open 19.00 uur, aanvang 19.30 uur, einde circa 22.30 uur.


26-11 Optreden zeemanskoor Schip Ahoy uit Angeren.

          Ter informatie: 27-11- 2020 OC Doornenburg, optreden zeemanskoor Schip Ahoy uit Angeren geanuleerd in                verband met het Coronavirus. Uitgesteld, onder voorbehoud, tot vrijdag 26 november 2021.

          Omdat koren in 2021 voorlopig nog niet mogen repeteren en de 1.5 meter regel in acht moeten nemen,                      hebben we in overleg met het bestuur van Schip Ahoy, dit afgesproken.


Dinsdag 21 december, Schippers Kerst - Eindejaarsviering.

          Zaal open 13.00 uur.

          Aanvang 13.30 tot ca. 17.00 uur.

          Nader bericht volgt.

© 2016 Schippersvereniging Sterreschans - Doornenburg     Alle rechten voorbehouden