Agenda

Agenda 2020.

                                                          

Op 3 november heeft Rutte en De Jonge de Coronamaatregelen voor de komende 14 dagen aangekondigd voor bv. ontmoetings centrums enz.. Na deze 14 dagen moeten we weer op de 1.5 meter afstand en niet meer dan 30 personen in ontmoetingscentra's enz. Omdat onze thuishaven, het OC in Doornenburg, daar ook onder valt, heeft het bestuur besloten de verenigingsavond op vrijdag 27 november af te lassen. Gastspreker Sander Wels zou dan een lezing komen geven. Maar omdat wij dan meer dan 30 personen verwachten, kan dat niet verantwoord door gaan.

Intussen heeft het bestuur contact gehad met dhr. Sander Wels en voorlopig een nieuwe datum vastgesteld, hopelijk kunnen we dan op een 'normale' manier deze lezing organiseren. 


Op deze avond komt nu in onze thuishaven OC Doornenburg. Gastspreker dhr. Sander Wels.                                          

Na 40 jaar in verschillende functies bij de RWS te hebben gewerkt, geeft Sander voorlichting over wat er allemaal gebeurd op het water.

Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst met foto's, krijgt u inzicht in de binnenscheepvaart, waterhuishouding en wat er komt kijken bij de afhandeling van incidenten.

Ook krijgt u (een beetje) inzicht in de regels op het water en wat er 365 dagen per jaar gebeurt t.a.v. begeleiding van de scheepvaart.

Ook "Varen doe je samen" is een belangrijk onderwerp, omdat naast de professionele schippers ook veel recreanten gebruik maken van de openbare wateren.

Al met al, een bizondere bijeenkomst waarvoor schippersvereniging 'Sterreschans'u van harte uitnodigd.

Ook dit in de grote zaal met de 1.5 meter norm.

Zaal open 19.00 uur, aanvang 19.30 uur, einde circa 22.30 uur.


22-12-2020 OC Doornenburg 13.00 tot circa 17.00 uur. Kerst- Eindejaars viering.

Wat betreft de Kerst- Eindejaarsviering, kunnen we nu nog niets zeggen. Het bestuur hoopt dat het tegen die tijd wat versoepeld is met de Corona maatregelen. Nader bericht volgt hierover. 


2021.


29-01 Verenigingsavond OC Doornenburg van 19.30 tot 22.00 uur.


26-02 Verenigingsavond OC Doornenburg van 19.30 tot 22.00 uur.


26-03 Verenigingsavond OC Doornenburg van 19.30 tot 22.00 uur.


30-04 Optreden zeemanskoor Schip Ahoy uit Angeren. Onder (Coronavirus) voorbehoud.

27-11- 2020 OC Doornenburg, optreden zeemanskoor Schip Ahoy uit Angeren geanuleerd in verband met het Coronavirus. Uitgesteld tot, onder voorbehoud, tot vrijdag 30 april 2021.

Omdat koren in 2020 voorlopig nog niet mogen repeteren en de 1.5 meter regel in acht moeten nemen, hebben we in overleg met het bestuur van Schip Ahoy, dit afgesproken.

© 2016 Schippersvereniging Sterreschans - Doornenburg     Alle rechten voorbehouden