Agenda

Agenda 2020.


Verenigingsavonden:  27-03-2020. Inverband met het Coronaviris, is deze verenigingsavond voorlopig uitgasteld. 

                                 OC Doornenburg 19.30 tot 22.00 uur. Gastspreker dhr. Sander Wels.                                          

                                Na 40 jaarin verschillende functies bij de RWS te hebben gewerkt, geeft Sander voorlichting over wat er 

                                allemaal gebeurd op het water. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst met foto's, krijgt u inzicht in de

                                binnenscheepvaart, waterhuishouding en wat er komt kijken bij de afhandeling van incidenten.                

                                Ook krijgt u (een beetje) inzichtin de regels op het water en wat er 365 dagen per jaar gebeurt t.a.v.

                                begeleiding van de scheepvaart. Ook "Varen doe je samen" is een belangrijk onderwerp, omdat naast de

                                professionele schippers ook veel recreanten gebruik maken van de openbare wateren.

                                Al met al, een bizondere bijeenkomst waarvoor schippersvereniging 'Sterreschans'u van harte uitnodigd.


                                Maritime Industry Gorichem.                             

                                Dinsdag 12, woensdag 13 en donderdag 14 mei 2020 van 13.00 tot 21.00 uur vakbeurs.

                                Evenementenhal Franklinweg 2 4207HZ Gorichem.

                            

                                05-07-2020 Openair Mis 14.30 uur. (Onder voorbehoud)


                                25-09-2020 OC Doornenburg 19.30 tot 22.00 uur.


                                Shipping Thechnics Logistcs Kalkar.                       

                                Dinsdag 29 en woensdag 30-09-2020 vakbeurs. (Openingstijden op dit moment nog niet bekend) 

                                Wunderland Kalkar Griether StrBe 110 - 120 47456 Kalkar.

                                

                                23-10-2020 OC Doornenburg 19.30 tot 22.00 uur.


                                27-11-2020 OC Doornenburg, optreden zeemanskoor Schip Ahoy uit Angeren.                    

                                                    Zaal open 19.00 uur, aanvang 19.30 uur, einde circa 22.30 uur.


                                 18-12-2020 OC Doornenburg 19.30 tot 22.00 uur. (Onder voorbehoud)

© 2016 Schippersvereniging Sterreschans - Doornenburg     Alle rechten voorbehouden