Lekko!


Op 16 augustus 2014 was in Nijmegen de officiële opening van “Lekko! Schippers in zicht”.


Op diverse data in augustus en september waren er in Nijmegen, Beuningen,Tolkamer, Doornenburg en Millingen verschillende tentoonstellingen en activiteiten met betrekking tot de binnenvaart en het schippersleven van vroeger en nu.

Amateur videoclub Waalclub 2000 heeft op film acht verhalen vastgelegd die via onderstaande links zijn te bekijken.

© 2016 Schippersvereniging Sterreschans - Doornenburg     Alle rechten voorbehouden